Informacja z otwarcia ofert

W dniu 16 grudnia 2020r. o godz. 10:05 Zamawiający Gminne Centrum Czytelnictwa i Kultury w Krasnopolu wykonał czynność otwarcia ofert w dwóch przetargach nieograniczonych Modernizacja sali widowiskowej oraz Dostawa zestawu nagłośnienia estradowego oraz gablot ekspozycyjnych. informacja z otwarcia ofert (5) …

Czytaj dalej