Piknik z Produktem Polski

18 czerwca na placu przy GCCiK w Krasnopolu odbył się I etap konkursu „Bitwa Regionów”. Wzięło w nim udział pięć Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Sejneńskiego: z Puńska, Klejw, Berżnik, Krasnopola i Przystawańc. Prezentowały one wyroby kuchni regionalnej. Konkursowym zmaganiom …

Czytaj dalej

Sieć na kulturę

Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, realizując projekt „Sieć na kulturę w podregionie suwalskim” nr POPC.03.02.00-00-0431/19, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”), przekazała na własność naszemu Centrum …

Czytaj dalej