Piknik z Produktem Polski

18 czerwca na placu przy GCCiK w Krasnopolu odbył się I etap konkursu „Bitwa Regionów”. Wzięło w nim udział pięć Kół Gospodyń Wiejskich z Powiatu Sejneńskiego: z Puńska, Klejw, Berżnik, Krasnopola i Przystawańc. Prezentowały one wyroby kuchni regionalnej. Konkursowym zmaganiom towarzyszył Piknik z Produktem Polskim, którego uczestnicy, oprócz degustacji i wysłuchania występów lokalnych zespołów artystycznych, mieli możliwość odwiedzenia stoisk ARMiR, KRUS, a także Policji i Wojsk Obrony Terytorialnej. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych. Ostatecznie konkurs rozstrzygnięto następująco: 1 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Przystawańcach, 2 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich „Afrodyta” z Krasnopola, 3 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Puńsku. Gratulujemy i jednocześnie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom, które zaangażowały się w organizację tego przedsięwzięcia, a także licznie przybyłym turystom i mieszkańcom naszej miejscowości.