Warsztaty „Aktywny Krasnopol w obiektywie i na sztaludze”

Zapraszamy dzieci do udziału w warsztatach „Aktywny Krasnopol w obiektywie i na sztaludze”.