Zajęcia kulinarno – techniczne

Zapraszamy na cotygodniowe zajęcia kulinarno – techniczne.