Zajęcia plastyczne i techniczno – kulinarne – 17.10.2019 r.