Nowości wydawnicze

Zapraszamy po nowości wydawnicze zakupione w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”. Dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czytaj dalej