Zajęcia plastyczne i techniczno – kulinarne

Przypominamy i zachęcamy do udziału w naszych cotygodniowych zajęciach plastycznych i techniczno- kulinarnych.